Küçük Esnafa Destek ve Şehirde Çevre Temizliği

Gittikçe yaygınlaşan AVM’ler karşısında kanunda küçük esnaf tanımının yenden yapılması gerekir. Esnafların bin bir zorluk ve sıkıntı içinde boğuşmalarının önüne geçilmesi için  insanı yaşat ki devlet yaşasın noktasından hareket edilmelidir.  Bunun için esnaflara iştigal konularında eğitimler verilmelidir. Küçük ve orta ölçekli iş yerlerinde TÜİK tarafından geniş kapsamlı anketler yapılması, bu anketler doğrultusunda hızla ve acilen iyileştirmeler yapılması gerekmektedir.

Vergi ve Zabıta memurunun girdiği esnaf kapısından, devletin " sevgi ve destek " memuru da girmelidir. 

Sokaklarda, kaldırımlarda neredeyse sekerek yürümemize yol açan, toplumda özellikle de erkekler arasında gittikçe yaygınlaşan, halk sağlığını ciddi oranda tehdit eden yerlere tükürme alışkanlığının önüne acilen geçilmesi gerekir.

 Bu konuda belediyeler cezai müeyyidelerin yanı sıra halka açık alanlarda adınlatıcı, uyarıcı reklam tabelaları ve afişleri asmalıdır. Yerlere tükürmenin sağlık açısından ne kadar tehlikeli ve insani nezaket açısından da ne kadar çirkin olduğunu anlatan broşürler ve el ilanları basılarak halka dağıtmalıdırlar. Bu konuda benzer uygulamaları sağlık kuruluşları da yerine getirmelidir.  Konu hakkında halkın bilinçlendirilmesi için ulusal ve yerel yazılı, görsel ve işitsel basın yayın organlarında yayınlar, programlar ve kısa skeçler hazırlanmalı ve bunların yayınlanması bu kuruluşlarda mecburi kılınmalıdır.

Kamuya açık alanların kamunun evi ve yaşama alanı olduğu tezi bütün bireylere anlatılmalıdır. Evini, iş yerini temiz tutan fertlerin bütün topluma ait sokakları, bahçeleri, caddeleri, kirletmeye haklarının olmadığını anlatmalı ve bunu sağlamalıdır.

Belediyelerin temizlik birimlerinin adı ve işlevi değiştirilerek, çevreyi koruma, güzelleştirme ve geliştirme birimlerine dönüştürülmelidir. 21. Asırda çöpçü kavramı temizlik işçisi kavramı artık kaldırılmalıdır. Çevre temizliğinin sağlanmasının ve korunmasının toplumun bütün bireylerinin görevi olduğu bilinci yerleştirilmelidir. Evlerimizde temizlik görevlisi kadrosu olmadığına göre beldemizde böyle bir kadronun var olmasını icap ettiren duyarsızlığın ve sorumsuzluğun önüne geçilmelidir.

Paylaş