Af Dileği

Af  ilanı etseler, insanlar  birbirine 
Helal edilse haklar, kötülükler silinse 
Evrende değişir renkler, şen güller serpilir 
Dünya huzurla dolar, yeryüzü güzelleşir 

Yazık bu küskünlükle geçirilen günlere, 
Dargın dursak ne olur, ne yazılır deftere. 
Kim neyi seviyorsa O’nun büyük şanına, 
Bırakmasın dargınlık, meçhul yarınlarına 

Nizamettin KORUCU - 15.03.2006

Paylaş