Sevda Yolcusu

Uzar gider de inceden inceye yollar 
Yolun kıvrımları ötesinde yarin var 
Akşam olur da, handa bir garip konaklar 
Sevda saklı yüreğinde tek Yaradan var 

Sür atını gitsin durak yok sana 
Gittiğin karlı dağ menzilden yana 
Yara, yara - Yara doğru sür gitsin 
Yaralı yüreğin yara tez gitsin 

Kışın tüter bacası şehirlerin köylerin 
Sen yolcusun, dumanı da sür gitsin 
Azığında kuru ekmek soğanın 
Açlığı da, tokluğu da kov gitsin 

Haramiler yol başında beklerler 
Heybelerde aşk doluysa niderler 
Sür atını süratiyle yel olsun 
Çorak yollar, mor sümbüllü yol olsun 

Karşıki minarede ezan sesi var 
Gönlünü şenlendiren seda sesi var 
Nağmeyi şenlendiren sevda sesi var 
Sür atını sür, kuvvetinle tez gitsin 

Kış, güz senin, bahar yaz gülşenin 
İki mevsimi yaşatır sana hüzün 
Sonu gelir, tasa etme kov gitsin 
Haydi mahmuzla atını yol bitsin 

Kış değildir neden dondu bedenin 
Yaz değildir niçin yandı bu tenin 
Güz değildir benzin soldu nazenin 
Sür atını sür hiddetle yol bitsin 

Küheylan kişneme daha çok erken 
Uca dağları var bu ovaların 
Eteğinde at narayı yar duysun 
Sür, sür izini yıldızın, yol bitsin 

Bir alaca akşam yola çöküyor 
Derelerde kurbağalar çınlıyor 
Dor atının yeleleri çarpıyor 
Sür atını aş engeli yol bitsin 

Yolda çoban, köpek, ağa, sarhoş var 
Yolda seken keklik, sefil baykuş var 
Sür atını var hızıyla hoş gitsin 
Maşukuna kavuşturan yol bitsin 

Mesafe tükendi, menzile vardın
Atından atladın kapıya vardın 
Elinde deste gül içeri girdin
Ne yarin vardı, nede bir hayalin 

Başında bir ağrı gözünü açtı
Gördüğü rüyadan böyle uyandı.

Nizamettin KORUCU

16.01.2011 - Erzurum

 

 

Nizamettin Korucu

Paylaş